Biyogaz, Elektrik ve Gübre Tesislerinin İşletilmesi

Tesisin inşaatı ve montajı kadar bakım, onarım ve işletilmesi de çok önemlidir. Bu kapsamda verilecek hizmetler sayesinde sağlıklı bir tesis yılda ortalama 8.300 saat çalıştırılabilir. Bu da yılda ortalama MW başına 8,3 milyon kWh elektrik üretimi, 5.800 ton buhar ve 7000 ton organik gübre demektir. Bu oranda bir işletme beraberinde iyi bir bakım-onarımı ve bunu uygulayacak ekibe olan gereksinimi de ortaya çıkartır. Bunun için de eğitimli bir kadro ve bu kadroya sağlanacak teknik destek çok önemlidir.

Bu kapsamda tam zamanlı olarak bir proses ve bir elektrik tesisi uzmanı tesiste görev alır. Bu uzmanlar ilgili eğitimleri gerçek boyutlu bir tesis işletmesinde almış olup, tesis işletilmesi konusunda gerekli bilgilere ve deneyime sahiptirler.

Pales tarafından sağlanacak olan otomasyon sistemi sayesinde, Uzmanlar ve diğer tesis mühendisleri haricinde, Pales Biyogaz şirket merkezinde bulunan Proses Operatörleri de tam zamanlı olarak tesisleri izlemekte olup, tesislerde oluşabilecek sorunlara uzaktan denetim ve müdahale yapabileceklerdir. Bu sayede birkaç aşamalı sağlanacak kontrolleri, prosesin maksimum sağlıklılıkta sürdürülmesine imkan tanıyacaktır.

Pales, tesislerini her ne kadar en yüksek verime göre tasarlasa ve kursa da, gelişen teknoloji ve Pales Ar-Ge ekibinin her geçen gün prosesin hem biyolojik hem de elektro-mekanik aşamalarına katacağı bilgi, birikim ve yeniliklerle tesis veriminin arttırılması için çaba, yazılım güncelleme, ekipman güncelleme ve proses modifikasyon uygulamalarını sağlamakta ve önermektedir. İşletme hizmetini Pales’ten alan tesisler için bu hizmet bir standart olup, tesis verimini yükseltmeyi garanti altına almaktadır.

Pales Ar-Ge ekibi, özellikle tesisten çıkan gübre için araştırma, ürün geliştirme ve konumlandırma çalışmaları sürdürmekte olup, bu ürünleri her geçen gün daha değerli hale getirmekte, pazara entegre etmekte ve pazarda konumlandırmasını sağlamaktadır. İşletme hizmetini Pales’ten alan tesisler için bu hizmet bir standart olup, tesisin pazarda olan rekabetini arttırmakta, diğer tesisler ile ortak hareket edebilme imkanını sağlamaktadır. Bu sayede tesis ve yatırımcı, gübre lojistik ağında bir bütün gibi hareket edebileceği gibi, tek başına yeni ürünlerin geliştirilmesine de ön ayak olabilecektir.

Uzman, eğitimli ve deneyimli kadromuz ve teknoloji ağımız sayesinde biyogaz tesisleri yüksek verim, emre amadelik ve karlılık ile sürdürülebilir bir işletmeye sahip olur.

tr_TR
en_US