Temel ve Detay Mühendislik Hizmetleri

Bu süreç, Ön Mühendislik çalışmalarından sonra elde edilen veriler ışığında ve imzalan EPC Sözleşmesi kapsamında tesise ait 2 faz çalışmayı kapsamaktadır.

 • Detay yerleşim planlarının hazırlanması
 • Detay proses tasarımlarının hazırlanması
 • Detaylı proses hesaplarının yapılması ve proses tasarım ekibine teslim edilmesi
 • Statik ve inşaat hesaplamalarının yapılması ve inşaat proje ekibine teslim edilmesi
 • Elektrik ve mekanik hesaplamaların yapılması ve elektro-mekanik ekibine teslim edilmesi
 • Projeler
  • Proses projelerin hazırlanması
  • Statik ve inşaat projelerin hazırlanması
  • Elektrik ve mekanik projelerin hazırlanması
 • Süpervizörlük
  • Alt yüklenici firmaların yaptıkları işin denetlenmesi ve uygun tekniğin uygulandığına dair teknik desteğin sağlanması
  • Test ve devreye alma aşamalarının yönetilmesi

Bu çalışmanın tamamlanmasıyla beraber tesis inşaat, ekipman alımı, montaj, yerinde imalat gibi süreçlere başlanabilir ve tesisin kurulması için en önemli adım tamamlanmış olur.

tr_TR
en_US