Proje Yönetim

Doğru projenin doğru koşullar ile doğru yerde planlanması sonrasında projenin doğru şekilde yönetilmesi de şirketimizin verdiği hizmetler kapsamındadır. Bu kapsamda verilecek hizmetlerin kısa özeti aşağıda verilmiştir:

Sözleşmelerin hazırlanması ve yönetimi

Atık tedarikçiler, tüm teknoloji-ekipman-hizmet tedarikçiler ile yapılacak sözleşmelerinin hazırlanması, yapılması için yatırımcının hukuk müşavirlerine teknik-finansal konularda destek verilmesi.

Tedarikçilerin seçimi, kontrolü ve yönetilmesi

Projede görev alacak olan tedarikçilerin hazırlamaları gereken fizibilite, iş planı, iş takvimi, proje, başvuru gibi hizmet açıklamalarını içeren bilgiler alınarak takip edilecektir.

Detaylı iş planının hazırlanması

Tedarikçilerden alınan bilgiler doğrultusunda projenin hayata geçirilmesine kadar geçecek olan zamanın planlanması yapılacaktır. Gerekli iş paketleri, kritik iş bitirme adımları ve kontrol noktaları bu iş planı üzerinde belirlenerek takip edilecektir.

Tedarikçilerin entegrasyonunun yönetilmesi

Projedeki kritik iş bitirme adımları takip edilecek, işlerin ve hizmetlerin zaman takvimine uygun yapıldığı ve tedarikçilerin birbirleriyle uyumlu çalışmaları süreci yönetilecektir.

Proje gelişiminin raporlanması

Projenin gelişimi aşamalarında yatırımcının bilgilendirilmesi amacıyla belirlenen aralıklarla proje gelişim raporu hazırlanacaktır.

Proje yasal başvurularının yönetilmesi

Projenin yasal başvuruları yapılarak takip edilecek, uygulama süreçlerinin uyumlu ilerleyişi gözlemlenecektir. Bu kapsamda Lisans, ÇED ve teşvik süreçleri ile ilgili tam kapsamlı bir hizmet verilecektir.

Finansman görüşmeleri desteği

Bankalarla yapılacak olan finansman görüşmelerinde Pales gerekli tüm teknik ve finansal destek hizmetini yatırımcıya ve finans kurumuna sunacaktır.

tr_TR
en_US