Proje Geliştirme

Yeni bir projenin geliştirilmesi sırasında şu hususlar göz önünde bulundurulmakta ve projenin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için detaylı olarak çalışılmaktadır;

Doğru bölgenin seçilmesi

Projenin en kritik aşamasıdır. Yeterli miktarda, doğru özellikte, temin edilebilir, sürdürülebilir olan atığın bulunduğu bölge uzmanlarımız tarafından belirlenmektedir. 11 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar ve Türkiye genelinde yaptığımız incelemeler neticesinde hangi tip atığın, hangi bölgede ve ne koşullarda temin edilebileceğini hassas bir şekilde tespit edebiliyoruz.

Doğru biyokütlenin seçilmesi

Her bölgede bulunan biyokütleler, bazı teknik sebeplerle teknolojinin uygulanmasına, kullanılmasına veya sürekliliğinin sağlanmasına uygun olmayabilir. Deneyimlerimiz sayesinde bu tip değerlendirmeleri yaparak yatırımcının projede boşa vakit harcamadan doğru atığa odaklanmasını hedefliyor ve sağlıyoruz.

Projenin ölçeklendirilmesi

Ölçeklendirilebilir bölge ve biyokütle seçeneklerinin gözden geçirilmesi, buna bağlı projenin büyüme veya tekrarlanma potansiyellerinin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Bir bölgede bulunan atığın tamamına göre proje tasarlamıyoruz. Optimum proje boyutunu ve büyüme planını hem bölgedeki mevcut hem de gelecekteki atık miktarlarına göre seçip, yatırımcıyı da bu yönde yönlendiriyoruz.

Doğru proje arsasının seçimi

Bunu yaparken arazinin; arazi fiyatı, atık tedariği, arazi jeolojik, statik, yerel ve ulusal yasal prosedürlere uygunluk, izin-ruhsat-kurum görüş uygunluğu, trafo merkezi ve elektrik iletim hattı ile uyumu gibi özelliklerini göz önünde bulunduruyoruz.

Sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi için destek sağlanması

Atık tedarikçiler, tüm teknoloji-ekipman-hizmet tedarikçiler ile yapılacak sözleşmelerin yapılması için yatırımcının hukuk müşavirlerine teknik-finansal konularda destek verilmesi.

Finansal yapılandırma için destek sağlanması

Finans kurumları, melek yatırımcı, girişim sermayeleri ve her tür finans ve fon sağlayıcı kurumlar ile görüşmelerin yatırımcı ile birlikte gerçekleştirilmesi. Bu aşamada ihtiyaç duyulan teknik ve finansal incelemelere ait raporların hazırlanarak ilgili kurumlara sunulması.

tr_TR
en_US