Ön Mühendislik Hizmetleri

Projenin, proje sahası ve dinamiklerinin detaylarının incelenmesi açısından çeşitli mühendislik çalışmaları bu kapsamda gerçekleştirilir. Bu çalışmalar sayesinde proje girdileri ve proje sahası ile ilgili tüm detaylar çalışılır ve temel ve detay mühendislik çalışmaları öncesinde projenin tüm analizleri yapılmış olur. Bu çalışma sırasında ve sonrasında birçok yasal mevzuata dayalı başvuru da yapılabilecek duruma gelir.

  • Atık numunelerinin toplanması
  • Atık analizleri (parametre ve biyogaz potansiyellerinin tespiti)
  • Tesis yerleşim planlarının oluşturulması
  • Tesis boyutlandırmasının ve ekipman listelerinin hazırlanması
  • Yatırım maliyeti ve maliyet kalemlerinin tespit edilmesi
  • Bağlayıcı bir anahtar teslim tesis fiyatı verilmesi
  • Tesis devreye alma, müşteri kabul, performans garantisi testleri, test ve devreye alma prosedürlerinin oluşturulması
  • Performans garantisinin oluşturulması (analizlere bağlı olarak)
  • İş takviminin hazırlanması
  • Finansman ihtiyaç takviminin hazırlanması

Söz konusu çalışmanın yapılmasıyla EPC (Engineering, Procurement and Construction) çalışmalarında bağlayıcı bir sözleşmeyi oluşturacak olan şartname niteliğindeki tesis parametreleri tespit edilecek ve bir sonraki aşamaya geçilerek tesis kurulumu için EPC Sözleşmesi yüklenici şirketimiz ile imzalanacaktır.

tr_TR
en_US