(4,8 MW) Bu çalışma kapsamında Ovacık biyogaz tesisi projesinin kredi başvurusu için ilgili bankanın isteği doğrultusunda teknik ve finansal incelemesi yapılmıştır. Tedarikçiden gelen bilgiler ve hesaplamalar literatürdeki bilgiler ışığında yapılan hesaplamalar ile doğrulanmıştır. Rapor bankanın istediği formatta hem teknik hesaplamaları hem de finansal nakit akış analizini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

tr_TR
en_US